Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatvédelmi szabályzat

A Félegyháza Kártyát igénylők és birtoklók személyes adatainak kezeléséről

Félegyháza Kártyát igénylők személyes adatainak kezeléséről a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft (továbbiakban Kibocsátó) és a Félegyháza Kártyaigénylő és a Félegyháza Kártya-birtokos között a Félegyháza Kártya igénylő részére történő elkészítésére és átadás-átvételére vonatkozó, valamint a Félegyháza Kártya rendeltetésszerű használata során a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor az igénylő személyesen vagy elektronikus úton - az előírásoknak megfelelően, szabályosan - kitöltötte a kártya igénylőlapot és hozzájárul ahhoz:

- hogy a Kibocsátó a Félegyháza Kártya a üzemeltetése során a Félegyháza Kártya birtokos által a kártya igénylőlapon rendelkezésére bocsátott személyazonosító adatairól nyilvántartást vezessen,

- azokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott módon kezelje,

- továbbá a Félegyháza Kártya igénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze az eredeti személyazonosító és lakcímkártya megtekintésével,

- a kártya igénylőlapon szereplő személyazonosító adatokat a Kibocsátó személyazonosításra nem alkalmas módon, statisztikai célra felhasználja,

- a Félegyháza Kártya érintő változásokról elektronikus levélben tájékoztatást küldjön számára a Kibocsátó.

A Kibocsátó az igénylő adatait kizárólag a Félegyháza Kártya előállításához szükséges mértékben és a Félegyháza Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételének céljára kezelheti, a nyilvántartásban vezetett adatok más célra nem használhatók fel.

A Félegyháza Kártya-birtokos adatait az Kibocsátó a Félegyháza Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Félegyháza Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Kibocsátó köteles az igénylő adatait törölni, azokat nem tárolhatja. Az Kibocsátó felelősséggel tartozik azért, hogy az Info tv.-ben meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben az Kibocsátó adatkezelése nem felel meg az Info tv.-ben írt követelményeknek, a Félegyháza Kártya birtokos élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

Kiskunfélegyháza, 2016. december 10.